První Bakalářská konference je úspěšně za námi!

Máme radost, že jsme mohli na chvíli opustit naše kanceláře a sejít se s vámi všemi osobně. Potěšil nás váš zájem a velká účast. Bylo vás téměř 600 učitelů a ředitelů škol. Seznámili jsme vás s novinkami v našem systému a nejen to… Především jsme vám mohli názorně ukázat všechny funkce našeho systému a poradit vám, jak co nejefektivněji Bakaláře využít ve svůj prospěch.
Konference byla příjemným vybočením z běhu všedních dní. Stala se prostorem pro neformální setkávání s možností popovídat si s kolegy napříč všemi kouty republiky. Velkým přínosem pro nás byly společné rozhovory a diskuze nad tím, co konkrétního byste jako uživatelé přivítali. Díky vám si tak odnášíme spoustu podnětů pro další práci!
Věříme, že jsme vás inspirovali stejně jako vy nás. Rádi bychom proto v této tradici pokračovali a už teď se těšíme na další setkání.
Materiály z konference získáte po přihlášení do aplikace Naše škola v Bakalářích.

Bakaláři a Spisová služba

Bakaláři nově nabízejí možnost objednat si spisovou službu e-spis LITE od společnosti ICZ. Více se o možnostech využití této služby dozvíte zde. Bakaláři i ICZ nyní usilovně pracují na propojení obou systémů, což umožní snadnou výměnu informací a rychlejší zpracování dat. Služba vám bude k dispozici okamžitě po uhrazení faktury, propojení se systémem Bakaláři bude spuštěno ke konci ledna.

Poradna v Bakalářích

V rámci naší aplikace byla spuštěna Poradna pro rodiče. Pokud mají rodiče jakékoliv problémy se svými dětmi, naleznou přímo v aplikaci poradenský Rozcestník, který je navede na správnou instituci, kde daný problém lze řešit. Rodič tak rychle dostane do ruky kontakty například na nejbližší středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologickou poradnu atd. Navíc připravujeme i velký informační kanál pro články a různé otázky a odpovědi týkající se života ve škole. V tomto spolupracujeme například s obecně prospěšnou společností EDUin.

Bakaláři online

Stále více škol využívá provoz Bakalářů online na cloudu, kdy se my staráme o bezpečnost dat, provozujeme pro školu webovou aplikaci a pomáháme škole řešit zálohy a aktualizace. S námi také lépe zvládnete požadavky, které na vás příští rok uvalí směrnice GDPR. Námi využívané cloudy mají nebo budou mít všechny potřebné certifikáty bezpečnosti. Zvažte tedy, zda už s předstihem nechcete mít toto vyřešené. Stačí poslat žádost mailem na naši podporu a ona se o to postará.

Bakaláři ve výuce

Uživatelé již nějakou dobu mají možnost využívat předvybrané odkazy na výukové materiály k probírané látce ve škole. Nově připravujeme pro e-learning i vyhledávač témat, aby si rodiče a žáci mohli snadno nalézt výukové materiály pro domácí přípravu či rozšíření znalostí probíraného učiva. Rozvíjíme úzké spolupráce s některými e-learningovými projekty, jako je například Včelka, Hejného metoda apod. Již více než rok máme exkluzivní partnerství s Khanovou školou, která má světové renomé ve tvorbě výukových videí.

Bakaláři a Sazka Olympijský víceboj

Český olympijský výbor realizuje již čtvrtým rokem pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií projekt Sazka Olympijský víceboj, v rámci kterého analyzuje pohybový typ dětí, doporučuje jim vhodné sporty a dále pak rozvíjí jejich pohybovou všestrannost. Počet zapojených škol neustále roste, v loňském ročníku jich bylo přes tisíc. Aktuálně pracujeme na propojení administračního systému Sazka Olympijského víceboje a Bakalářů a dalších formách spolupráce. Průběžně vás budeme informovat, jak vám ulehčíme zapojení do tohoto zajímavého sportovního projektu.

Bakaláři - centrum systémů na škole

Rozšiřujeme spolupráci s vydavatelem oblíbených karet ISIC a ITIC, dlouhodobě spolupracujeme s dodavatelem přístupových systémů Z-WARE, stáváme se na mnoha školách hlavní autorizační centrálou pro různé další systémy, které na školách fungují, například přístupové systémy, jídelny, školní portály, informační panely apod. Počet systémů napojených na Bakaláře neustále zvětšujeme.

Co Vás v nejbližší době čeká?

Právě probíhá předávání dat školních matrik. Jsme stále v úzkém kontaktu s MŠMT a proto vždy jako jedni z prvních systémů reagujeme na všechny legislativní změny pro všechny stupně škol.

Nová webová aplikace NEXT se postupně rozšiřuje na všechny školy. K jejímu provozu jsou nutné jisté změny v konfiguraci, sledujte proto, prosíme, naše novinky.

Blíží se termín fakturace a výročního update našich aplikací. Brzy školám dorazí informace v samostatném mailu.

Končí podpora uložení dat ve starém formátu, veškerý nový vývoj pokračuje pouze v rámci uložení dat na SQL. Stejně již brzy přestane chodit webová aplikace všem, kteří stále nemají zabezpečené spojení https. Opět připomínáme: jsme vám k dispozici s řešení těchto problémů a znovu nabízíme naše cloudové řešení, kdy budete mít vše vyřešeno ihned.

Připomínám také naši nabídu na PODPORA+, díky kterému můžete využívat některé nadstandardní služby a pomoc v práci s naším softwarem. Například máte v balíčku předplacený provoz bezpečnostních certifikátů, zásahy našich pracovníků přes vzdálený přístup atd.

V nejbližších měsících pracujeme na některých nových modulech a inovacích: moduly Družina, Knihovna, Dokumenty, SMS a další. V novém roce bychom vám rádi nabídli nový modul Přijímacích zkoušek, který již bude napojený na partnerskou Spisovou službu.

Myslíme na Vás a Vaše uživatele

Snažíme se, aby Bakaláři pomáhali a byli užiteční všem na škole - především Vám osobně a všem Vašim učitelům, ale i všem rodičům a žákům Vaší školy. Proto jsme Vás velmi rádi seznámili s některými dalšími aktivitami, které pro Vás děláme.