Bakalář - přijímací zkoušky, knihovna, inventarizace, rozpočet

V obecném modulu Bakalář mohou uživatelé definovat databázi s libovolnou strukturou a pracovat s ní pohodlně pomocí nabídek, stejně jako v modulu pro evidenci žáků a zaměstnanců.
Předdefinovány jsou struktury pro přijímací zkoušky resp. zápis do 1. ročníku ZŠ, inventarizaci, knihovnu, rozpočet školy, evidenci školských organizací a další.


Přijímací zkoušky, zápis do 1. ročníku

Řeší evidenci uchazečů, umožňuje zadat libovolná kritéria pro přijetí. Obsahuje tisky pozvánek, výsledkových listin, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Modul je propojen s evidencí žáků.


Inventarizace

Inventarizace je evidenční (nikoli účetní) program pro evidenci majetku. Obsahuje širokou škálu tiskových výstupů – inventury, seznamy dle místností atd. Ve spolupráci s firmou ICS umožňuje provádět inventury majetku čtečkami čárových kódů.


Knihovna

Obsahuje evidenci knih s možností načíst údaje o knižních titulech z Národní knihovny ČR, výpůjční systém s propojením na žáky a zaměstnance školy a vyhledávací systém.


Rozpočet školy

Jednoduchý modul pro evidenci příjmů a výdajů.


Evidence školských organizací a vzdělávacích akcí

Modul je určený pro školské úřady, podporuje přenos dat mezi nimi a školami.

Může se hodit
Nápověda k modulu Bakalář Více informací
Doplňkové aplikace

V rámci doplňků jsou (zpravidla bezplatně) k dispozici aplikace do modulu Bakalář a do modulu Evidence, vytvořené autory nebo samotnými uživateli Bakalářů (ve spolupráci s autory či po jejich recenzi).

Více informací
Nápověda k Přijímacím zkouškám Více informací
Nápověda k Inventarizaci Více informací
Nápověda ke Knihovně Více informací
Nápověda k Rozpočtu školy Více informací
Nápověda k Evidenci školských organizací Více informací