icz logo
banner

VÍTE, ŽE...

 • Máte povinnost komunikovat se všemi subjekty, které mají datovou
  schránku, právě přes datovou schránku
 • Zprávy z datové schránky po 90 dnech zmizí
 • Musíte mít elektronickou úřední desku
 • Od května 2018 budete mít povinnost chránit osobní údaje dle GPDR
question mark

Řešení těchto problémů přináší produkt

Icz logo lite

Jedná se o spisovou službu, která je vhodná pro školy a školská zařízení. Řešení je poskytováno formou služby. K jejímu provozování je třeba zajistit pouze běžný osobní počítač se standardním internetovým připojením.

Spisová služba umožňuje příjem, evidenci, oběh, vyřizování, odesílání a ukládání elektronických i listinných dokumentů, a to v souladu se souvisejícími právními předpisy a zákonnými požadavky.

K základnímu řešení je možné doplnit moduly, které notifikují uživatele o přidělených dokumentech, umožňují využívat hromadné akce a propojit spisovou službu s „CzechPoint@Office“. Dále modul eDeska zajišťující školám splnění povinnosti provozovat elektronickou úřední desku.

VLASTNOSTI A VÝHODY
 • Soulad se všemi zákonnými požadavky (datové schránky, autorizovaná konverze, elektronická spisová služba, eIDAS, GDPR)
 • Důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů
 • Nevyžaduje žádný nový hardware ani software.
 • Rychlé nasazení bez nutnosti řešit implementační projekt.
 • Jednoduché a srozumitelné uživatelské rozhraní nevyžadující školení uživatelů.
 • Možnost integrace na aplikace využívané školou či školským zařízením.

Významným přínosem pro školy a školská zařízení je těsná integrace spisové služby se školní agendou od společnosti Bakaláři Software s.r.o, která zlepší efektivitu práce díky výměně dokumentů mezi systémy.

Logo Bakaláři
Logo Czechpoint
Datové schránky