Průběžně zařazované novinky, opravené chyby

verze 19/20

Webová aplikace

Nové prvky:

  • V družině lze editovat příchody a odchody. (12/11/2019)
  • V klasifikaci lze pracovat s 99 sloupci.  (12/11/2019)
  • Zpřístupněna karta žáka pro čtení.  (12/11/2019)
  • Úprava práv vychovatelů v modulu družina (11/12/2019)

Opravené chyby:

  • Opraveno filtrování zpráv KOMENS.  (12/11/2019)
  • Opravena chyba se zadáváním týdenní skladby v družině.  (12/11/2019)

Knihovna

Nové prvky:

  • Doplněn import haléřů z původní aplikace.  (12/16/2019)

Modul GDPR

Opravené chyby:

  • Úprava tiskových sestav pro plnoleté žáky.  (12/11/2019)