ZN0192

Vzdělávání žáků podle § 38

5/2/2019

Krátce

Jak evidovat žáka, kteří plnění povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky

Klíčová slova

Vzdělávání žáků podle § 38