ZN0173

UVP - vzdělávání žáka podle RVP ZV, přílohy pro LMP

10/1/2013

Krátce

Jak při předání dat z matriky na server MŠMT vykázat položku UVP (příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV, přílohy pro LMP).

Popis

Od školního roku 2013/14 přibyla ve struktuře anonymizovaného souboru ZŠ položka UVP (příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV, přílohy pro LMP).

Obsah položky program Bakaláři generuje na základě vzdělávacího programu. Žák je vyhodnocen jako žák s UVP, pakliže je u jeho vzdělávacího programu ve sloupci rámcový vzdělávací program obsažen text "LMP" (resp. část z textu "lehké mentální postižení“).

Jedná-li se o speciální třídu, vzdělávací program je zpravidla přidělen celé třídě (v číselníku tříd).
U integrovaných žáků může být vzdělávací program definován vazbou na obor žáka nebo zadán ve specifických údajích (na kartě žáka v záložce matrika).

Více k zadání vzdělávacích programů: https://bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0118

Kontrolu správnosti počtu žáků s vykazovaným UVP doporučujeme provést v ránci procedury generování XML ještěb před importem souboru na server MŠMT (viz: https://bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0124).

Poznámka: Nestačí jen vyplnit tento druh zdravotního postižení ve specifických údajích žáka (na záložce matrika). Položka UVP se netýká přímo postižení (to se vykazuje v položkách POSTIZ1, POSTIZ), ale výuky žáka podle upraveného vzdělávacího programu.

Klíčová slova

UVP LMP lehkého mentálního lehkým mentálním lehkém postižení