ZN0156

prodloužení zadávání opravných zkoušek v 1.a 2. pololetí

9/29/2011

Krátce

Na škole bývá na konci 1. pololetí mnoho žáků se zkouškami v náhradním termínu, žáci je konají často až v měsíci červnu. Potřebujeme, aby učitelé mohli zapisovat opravné zkoušky za 1. pololetí až do srpna příslušného školního roku.
Stejně tak na konci 2. pololetí potřebujeme, aby učitelé mohli zapisovat opravné zkoušky i po provedení přechodu na nový školní rok.

Popis

V nabídce Správce modulu Evidence vyvoláme modifikaci INI souboru bakalari.ini a do sekce DEFAULT doplníme řádek:

MesicUzaverkyOprZk1pol=8
   default hodnota je 5 (do konce května), přípustné hodnoty 1-8

resp.:
MesicUzaverkyOprZk2pol=9
   default hodnota je 8 (do konce srpna), přípustné hodnoty 6-10.

V podnabídce zápisu známek a zameškaných hodin naleznou učitelé či třídní učitelé volbu "opravné zkoušky za období ..." (mají-li v Parametrech systému Bakaláři přidělenu pravomoc k zápisu opravných zkoušek).

Podrobnější popis způsobu zadávání opravných zkoušek viz: http://www.bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0135 

<<Help&manual se_bakalari_ini>>

Klíčová slova

prodloužení opravná opravné opravných zkouška zkoušky zkoušek