ZN0150

předchozí působiště žáka

10/9/2013

Krátce

Při import dat ze školní matriky na server MŠMT chyba v kódu předchozího působiště žáka (hodnota ODHL).

Popis

Žákům, kteří zahájili vzdělávání po 31. 8. 2009, se (dle novelizace vyhlášky o předávání dat ze školních matrik) už nesměly zadávat některé dříve platné hodnoty předchozího působiště.
Na ZŠ a SŠ se např. nepřipouští předchozí působiště 115-11A „základní škola praktická…“.
Na VOŠ se nerozlišuje typ SŠ, odkud žák nastoupil, zpravidla je tedy třeba použít obecnou hodnotu „střední škola – 200“.
Na ZŠ nebyla od od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 přípustná hodnota předchozího působiště „mateřská škola - 010“ (při generování XML souboru pro předání dat na ÚIV byla tato položka automaticky transformována (z 010 na hodnotu „jiné - 900“ ).
Od 1. 9. 2013 je na ZŠ opět vyžadováno vyplnění předchozího působiště dle skutečnosti, tedy zpravidla „mateřská škola - 010“.

Klíčová slova

ÚIV UIV MŠMT kód předchozího působiště mateřská škola