ZN0145

průběžná klasifikace zapsaná v režimu jiného úvazku

3/26/2010

Krátce

Jak pracovat se známkami průběžné klasifikace, pokud byly zapsány v režimu jiného úvazku (známky jsou uvedeny červeně). Kdy tato situace může nastat, jak ji lze řešit (přijmout nebo zrušit známky).

Popis

Známky zapsané „v režimu jiného úvazku“ se mohou objevit za různých okolností. Např. u učitele jednoho předmětu v nedisjunktních skupinách třídy, pokud v téže skupině klasifikují předmět dva učitelé, při přeřazení žáka mezi skupinami téhož předmětu, došlo-li k výměně vyučujícího předmětu během pololetí nebo v případě zrušení a znovu založení skupiny v úvazcích. Ke každé situaci přistupujeme jiným způsobem.
1) Jeden vyučující má úvazek v nedisjunktních skupinách (např. v celé třídě, sk1 a sk2).
Při vstupu přes úvazek celé třídy se červeně označí známky, které byly zapsány v režimu úvazku skupiny. Pro klasifikaci v celé třídě je proto třeba používat jiné sloupce, než ve skupinách. Editaci známek lze provést tam, kde byly zapsány (jsou-li červeně v celé třídě, můžeme k nim přistoupit přes úvazek skupiny).
2) Stejný předmět učí v téže skupině dva učitelé.
Vyučujícímu se označí červeně známky, které zapsal kolega. Nemůže je editovat, je o nich ale informován, neboť patří do klasifikace předmětu. V tomto případě by se měli vyučující domluvit a připravit si pro klasifikaci navzájem odlišné sloupce.
3) Žák byl přeřazen mezi skupinami téhož předmětu.
Známky, které žák získal v původní skupině, jsou nyní červeně, protože nepatří pod záhlaví tabulky (datum, typ, váha známky, téma zkoušení, to vše mohlo být v hlavičkách sloupců průběžné klasifikace původní skupiny zadáno jinak).
Přijmout jednotlivé známky lze kliknutím myši zcela vlevo v řádku na pořadovém čísle známky (pouze v režimu práce "NEzapisovat známky v tabulce.."). Odstraní se tím vazba na původní úvazek a známka bude chápána, jako zapsaná v právě aktivním úvazku. Poté lze známku editovat (případně smazat).
Pokud by došlo ke zrušení a znovu založení skupiny v úvazcích, záhlaví sloupců se známkami zapsanými v režimu jiného úvazku lze změnit pomocí tlačítka s červenou tečkou (vpravo dole).

Klíčová slova

známka známky průběžná průběžné klasifikace sloupec sloupce sloupcích režimu jiného úvazku