ZN0126

IZO předchozí školy (již neexistující, nezjištěné, u cizinců)

11/16/2007

Krátce

Jaké zadat IZO školy (na záložce matrika, předchozí vzdělání) u cizinců resp. když škola už neexistuje nebo nebyla zjištěna (u studentů, kteří nastoupili po nějaké době zaměstnání apod.).

Popis

IZO zahraniční školy: zadáme 999999 a po potvrzení této hodnoty bude vyvolán číselník, pomocí něhož se k šesti devítkám doplní číslo vybraného státu.
IZO nezjištěné školy: zadává se 000000203.


Jinak se standardně zadává IZO výběrem z číselníku škol.
Na ZŠ se při nástupu žáka z MŠ IZO nevyplňuje, na SŠ se při přijetí žáka do prvního ročníku vyplní IZO ZŠ, odkud se žák přihlásil, při přestupu mezi školami se vyplňuje IZO školy, odkud žák přestoupil…

Podrobné aktuální informace k vyplňování těchto a dalších položek školní matriky:
https://napoveda.bakalari.cz/ev_elektronicky_sber_dat.htm

Klíčová slova

IZO předchozí vzdělání působiště nezjištěné nezjištěno cizinec cizince cizinců