ZN0099

doplnění údajů za minulá léta (před zavedením Bakalářů)

10/16/2007

Krátce

S Bakaláři začínáme v tomto školním roce. Zadáváme aktuální údaje o žácích, v pololetí chceme tisknout výpisy vysvědčení. Dále bychom rádi doplnili údaje za loňský školní rok (pro tisk přihlášek na SŠ prospěch za 8.ročník u žáků letošních 9.ročníků, u ostatních tříd chceme časem doplnit zpětně všechny známky a výchovná opatření za druhý stupeň ZŠ).

Popis

Nejprve důležitá poznámka pro začínající uživatele Bakalářů.
Má-li být pomocí programu uskutečněn elektronický sběr dat v daném školním roce (i s loňskými absolventy), po instalaci programu se nejprve nastavíme do minulého školního roku a zadáme třídy (včetně historie dle návodu dále) a žáky posledního ročníku (alespoň elektronicky předávané údaje). Přechodem na nový školní rok se tito žáci přenesou do souboru bývalých žáků, odkud se data také vykazují (sběr k tzv. rozhodnému datu 30.9. letošního roku obsahuje údaje od 1.10. roku minulého).
Kdybychom začali plnit údaje v aktuálním školním roce, data loňských absolventů by ve vygenerovaném XML souboru pro elektronický sběr přirozeně nebyla. V prvním roce bychom tedy museli odeslat data bez nich nebo je doplnit pomocí editoru XML souboru.

Aby byl možný zpětný zápis příslušnosti žáků ke třídám v minulých letech, nejen pro matriku, ale i pro klasifikaci za minulá pololetí, v první řadě musíme doplnit záznamy v historii tříd. (Dále se budou záznamy do historie doplňovat na základě uzávěrek před klasifikací resp. přechodu na nový školní rok. Na počátku to ale musíme udělat sami.)
Ve Společném prostředí v nabídce datové soubory, třídy, historie je třeba doplnit řádky pro odpovídající léta např. k řádku 2007/08 8.A řádky 2006/07 7.A, 2005/06 6.A atd. včetně ročníku, názvu, třídního učitele, nástupce třídy (zpravidla 8.A pro 7.A atd.) a dalších údajů v tabulce s rozšiřujícími informacemi o typu studia, vzdělávacím programu apod.
Začínáme-li s programem, tabulku historie lze vytvořit či doplnit tlačítkem Generovat.

Po doplnění údajů o historii tříd lze analogicky doplnit údaje v Evidenci na záložce historiekartě žáka. I v tomto případě lze generovat standardní historii pro žáky, kteří jsou stále v téže třídě (neopakovali, nepřišli odjinud, nepřeskočili třídu apod.). U ostatních je třeba záznamy o příslušnosti žáka ke třídě v jednotlivých letech a pololetích opravit ručně.
Pokud s Bakaláři škola začíná, lze standardní historii vygenerovat pro všechny žáky pomocí nabídky nástroj, nadstavbové - vlastní programy, generování standardní historie žáků.

Zpětný zápis známek lze provést na záložce historie.

Klíčová slova

doplnit doplnění zpětně zpětné klasifikačních údaje údajů