ZN0088

v modulu Evidence se nezobrazují aktuální rozvrhy

9/11/2006

Krátce

V modulu Evidence nejsou (v kartě žáka, učitele) aktuální rozvrhy.

Popis

Evidenci se rozvrhy zobrazují včetně změn provedených v modulu Suplování. Údaje se berou z dat uložených pro dané období (dle systémového data počítače). Pravděpodobně je problém pouze v tom, že data rozvrhu nebyla pro suplování uložena buď vůbec, nebo byla v době uložení data neúplná apod.

Klíčová slova

neaktuální rozvrhy