ZN0077

předchozí dosažené vzdělání na vysvědčení

5/21/2010

Krátce

Odkud se tiskne údaj o předchozím dosaženém vzdělaní na zadní straně vysvědčení.

Popis

Vyplňuje se v kartě žáka na záložce Matrika po stisku tlačítka Specifické údaje na záložce klasifikace-vysvědčení, kde se vloží údaj předchozí dosažené vzdělání a vyplní se školní rok, pololetí a hodnota uznaného vzdělání.
Vyplňují se zde pouze údaje, které se vztahují k uznanému vzdělání z podobného typu školy (nikoliv, že žák střední školy dosáhl základního vzdělání).

Klasifikaci předmětu je třeba zadat pomocí dodatkové známky uznáno,
viz:  http://www.bakalari.cz/Schools/FaqDetail?KId=ZN0022 .

Klíčová slova

předchozím uznaném dosaženém vzdělání vysvědčení