ZN0069

předseda maturitní komise pro tisk vysvědčení

5/15/2007

Krátce

Kde se v systému zadává předseda maturitní komise pro tisk vysvědčení? Odkud se vyplní tato položka na formuláři pro tisk maturitního vysvědčení resp. vysvědčení o závěrečné zkoušce?

Popis

Předseda maturitní komise (pro výstupní sestavy) se zadává v modulu Společné prostředí pomocí nabídky datové soubory, třídy, historie (údaj se vztahuje ke třídě v konkrétním roce). V tabulce historie vybereme kurzorem řádek s požadovanou třídou a školním rokem, v dialogu rozšiřující informace vyznačíme konání závěrečné zkoušky, čímž se zpřístupní kolonka pro zadání předsedy zkušební komise. Editaci číselníku vyvoláme současným stiskem kláves Ctrl O. Zde zadáme příjmení a jméno, po potvrzení doplníme titul před jménem (je třeba zadat včetně tečky), případně za jménem.
Pokud není předseda maturitní komise u všech žáků stejný (např. maturity v opravných termínech), zadáme jej u žáka v aktualizaci předmětů pro závěrečnou zkoušku (maturitu), pomocí tlačítka „definice předsedů maturitní komise, třídních učitelů u maturity“ (liší-li se od předsedy komise, který byl zadán u třídy výše popsaným způsobem).

Klíčová slova

předseda předsedy zkušební maturitní komise závěrečná závěrečné zkouška zkoušky vysvědčení