ZN0065

žáci různých ročníků v jedné třídě (na málotřídkách, speciálních školách, gymnáziích apod.)

7/20/2015

Krátce

Jak správně zadat třídy, v nichž jsou žáci z více ročníků.

Popis

V běžných případech je ročník definován u třídy (např. 3.A, ročník 3). Odtud se tento údaj bere pro všechny žáky třídy, pokud u nich není zadána jiná hodnota (tlačítkem fixovat ročník na záložce historiekartě žáka).
Pro málotřídky, kde např. třídu s označením II tvoří druháci a čtvrťáci, doporučujeme do číselníku tříd vložit dva záznamy (a zaškrtnout u nich volbu spojena, což umožní definovat spojení více záznamů do jedné faktické třídy). Pro zkratky v tomto případě použijeme 2., 4., do názvu obou tříd pak vložíme text, který se bude tisknout na vysvědčení, např. II. (2., 4.).
Pozn.: V editaci formuláře vysvědčení provedeme změnu, aby se netiskla zkratka, nýbrž název třídy.
Pro speciální školy je výše uvedený způsob nepraktický, protože by bylo třeba třídy „slepovat“ z mnoha částí (odpovídajících ročníkům), navíc zpravidla dochází k dalším změnám v průběhu roku.
Z tohoto důvodu program umožňuje definovat ročník u žáka odlišně od ročníku uvedeného u třídy.
Zápis se provádí v kartě žáka na záložce historie pomocí tlačítka fixovat ročník. V tabulce pak lze zadat odpovídající ročník dokonce i pro různá pololetí všech školních let.
Můžeme tedy založit např. třídu II.S, do ní zařadit žáky z různých ročníků, pro odpovídající školní rok vyplnit u žáků správně ročník v kartě žáka na záložce historie pomocí tlačítka fixovat ročník.

Podobně lze řešit případ, kdy je např. žák třetího ročníku čtyřletého gymnázia z nějakého důvodu zařazen do septimy.

Podrobněji viz. nápověda k vedení školní matriky - Obecné pokyny pro vedení evidence - Třída a ročník.

Klíčová slova

třída třídy ročníky málotřídka málotřídky malotřídka malotřídky speciálních gymnázium