ZN0052

obnovení části dat ze zálohy (např. omylem smazané či přepsané položky)

1/17/2006

Krátce

Omylem jsme smazali (přepsali) určitou položku ve všech záznamech (v inventarizaci, knihovně, u žáků). Lze data vrátit zpět, aniž bychom nahráli kompletní zálohu?

Popis

Obecně lze použít modul Nástroje (do_appw.exe) , nahrazení pole(í) v tabulce z jiného (záložního) souboru.
Vedle této možnosti lze ve využít:
a) v modulu Inventarizace či Knihovna v nabídce Správce, Porovnání aktuálního stavu s inventurním archivem
b) v modulu Evidence žáků v nabídce Správce, Kontrolní utility, Porovnání aktuálních dat se zálohou.

Klíčová slova

obnovení obnova obnovit částečná vybrané položky položka data záloha zálohy