ZN0041

v tabulce pracovní doby se neodečítá absence učitele (např. nemoc)

11/27/2005

Krátce

V tabulce pracovní doby se od základního počtu hodin neodečítá absence učitele (např. nemoc).

Popis

Tato funkce byla do programu doplněna ve verzi 02/03, musí však být pro vybrané druhy absence aktivována nastavením atributu odečíst od pracovní doby učitele. (Původní nastavení bylo bez vedlejšího efektu, další možností, vhodnou např. při návštěvě lékaře, je připočítat k odpadlým hodinám učitele.) Změnu provedeme v modulu Suplování, v nabídce Konfigurace, Druhy absencí a dozorů na záložce Absence učitele
Po opravě se nově zadané absence budou v tabulce pracovní doby odečítat. Dříve zadané absence lze do přehledu pracovní doby zahrnout tím, že v rozvrhu učitele zvolíme druh absence a znovu označíme hodiny původně zadané absence (bez toho, abychom rušili už hotové suplování).

Klíčová slova

tabulka tabulce pracovní doba doby neodečítá absence učitele nemoc dovolená