ZN0039

v rozvrhu nelze vyjmuté lístky se skupinami nasadit na původní místo

9/30/2008

Krátce

Po spuštění Rozvrhu byly vyjmuty některé lístky se skupinami a nyní nejdou všechny nasadit na původní místo.

Popis

Po změně údajů ve Společném prostředí a jejich uložení pro modul Rozvrh provádí program kontrolu, zda mohou lístky zůstat v rozvrhu na svých místech. Vyjmuty jsou lístky s novým vyučujícím (pokud nemá danou hodinu volno), lístky se změnou týdenního cyklu, lístky s nedisjunktními skupinami ve stejné vyučovací hodině nebo dojde-li ke změně tříd v mezitřídních skupinách apod.
Nejde-li pak lístky nasadit zpět na původní místo, s největší pravděpodobností byl změněn výčet žáků ve skupinách a nyní je jeden žák omylem ve dvou skupinách, které byly původně disjunktní. Je tedy třeba zkontrolovat obsazení skupin, které nejde dát proti sobě (u cizích jazyků a volitelných předmětů lze použít kontrolní utilitu v nabídce Správce, jestliže byl proveden zápis předmětů žákům tamtéž).
Po zjištění kolize je třeba výčet žáků opravit a spustit automatické určení disjunktnosti. Druhou možností je opravit vzájemnou disjunktnost skupin ručně (po ruční opravě ale nesmíme spouštět automatické generování z chybně obsazených skupin).

Klíčová slova

vyjmuté vyjmutý lítek lístky skupina skupiny nasadit