ZN0037

doplnění učitele nebo změny rozvrhu do suplování

3/25/2010

Krátce

Učitel doplněný v průběhu roku nebo změna rozvrhu se neprojeví v suplování.

Popis

Připisujeme-li ve Společném prostředí učitele pro suplování, zatrhneme u něj letos bude mít hodiny, i když bude jeho požadovaný úvazek 0 (např. má-li pouze suplovat). Nově zapsané učitele je pak třeba v modulu Suplování načíst pomocí importu učitelů v nabídce data.
Pro suplování je třeba každou změnu rozvrhu uložit od aktuálního data pro suplování. Dokud změnu neuložíme, načítají se podklady z rozvrhu, který byl pro suplování uložen naposled. Uložení rozvrhu pro suplování lze provést pouze za předpokladu, že "v novém rozvrhovém období" není zadáno suplování podle "starého rozvrhu". Ohlásí-li program Rozvrh , že po uvedeném datu existuje suplování, je třeba ho nejprve zrušit. Učiníme tak v modulu Suplování v nabídce Data - Rušení suplování.

Klíčová slova

doplnění učitele změna změny rozvrhu suplování