ZN0022

na vysvědčení uvolněn, nehodnocen, hodnocen slovně, uznáno

5/21/2010

Krátce

Jak docílit, aby program na vysvědčení vytisknul "hodnocen slovně", "uvolněn", "uznáno", "nehodnocen".

Popis

V modulu Evidence definujeme dle požadavků dodatkové známky v nabídce Správce, Palety známek, hodnocení prospěchu.
Dodatkové známky pak lze použít při klasifikaci  (např. S-hodnocen slovně, U-uvolněn, Z-uznáno, N-nehodnocen).
V případě uvolnění z předmětu (např. z tělesné výchova ze zdravotních důvodů) nebo pokud je klasifikace uznána z předchozího studia (např. na jiné škole), vložíme poznámku k uvolnění resp. poznámku k uznanému předchozímu vzdělání (v kartě žáka - matrika - specifické údaje - záložka: klasifikace, vysvědčení).
Vložená poznámka s upřesněním pololetí a předmětů, kterých se týká, slouží nejen pro tisk vysvědčení, ale také pro vynechání žáka ze zápisu absence v Třídní knize.
Viz též: http://www.bakalari.cz/znalosti/znalosti.aspx?ZN=ZN0077

Klíčová slova

vysvědčení uvolněna nehodnocena slovně slovní uznáno