ZN0020

žák omylem převedený mezi absolventy (nebo naopak)

3/31/2010

Krátce

Jak vrátit zpět do aktuálního stavu žáka, který byl omylem převeden mezi bývalé žáky - absolventy (a naopak, jak žáka omylem evidovaného v aktuálním stavu vyřadit do souboru bývalých žáků - absolventů).

Popis

Evidenci v nabídce prostředí, aktuální soubor žáků zvolíme pro práci soubor bývalých žáků - absolventů roku, z (resp. do) něhož chceme žáka přenést. V nabídce Nástroj, Nadstavbové - vlastní programy nalezneme utilitu Přenos žáků - býv. žáci - absolventi x aktuální stav.
Před výběrem žáka resp. žáků je třeba zadat směr přenosu (ze souboru  bývalých žáků do aktuálního stavu či naopak).
Dále upřesníme, zda se má přenášený záznam na původním místě odstranit (při přenosu omylem vyřazené karty žáka zpět) či zda jej chceme ponechat (když žák ukončil nějaký druh studia, nyní ve škole pokračuje na jiném druhu studia).
S tím souvisí otázka, zda požadujeme přenést resp. zkopírovat záznam včetně dosavadních klasifikačních údajů (zpravidla v prvním uvedeném případě) či nikoliv (zpravidla ve druhém případě).

Klíčová slova

omyl převod obnovit absolventů absolventi absolventy absolventa