ZN0016

chybné proškrtávání kolonek s názvy předmětů na vysvědčení, opakovaný tisk názvu

11/23/2005

Krátce

Tisk vysvědčení ve 2. pololetí - chybné proškrtávání kolonek s názvy předmětů, opakovaný tisk názvu předmětu (nastaveno proškrtávání ve 2. pol.).

Popis

Je-li u blanketu nastaveno proškrtávání kolonek s názvy předmětů ve 2. pololetí, pamatuje si program údaje o tisku v 1. pololetí v souboru VYSV_1p.DBF (adresář DATA\DBF).

Podstatné je, že si program pamatuje žáka, interní kód vysvědčení a další údaje. Stává se, že si uživatel udělá kopii vysvědčení, tuto si upraví a tisk ve 2. pololetí realizuje právě v ní. Avšak tato kopie má jiný interní kód a tisk tedy proběhne špatně.

Shrňme tedy možné příčiny:

1. Není k dispozici soubor s údaji tisku za 1. pololetí (VYSV_1p.DBF) z důvodu:
a) Uživatel tisk vysvědčení v 1. pololetí na jiném počítaři než ve 2. pololetí (počítače nejsou propojeny v síti).
b) Během 2. pololetí zakoupen nový počítač, uvedený soubor nebyl do nové instalace nakopírován.
2. Ve 2. pololetí byl pro tisk použit jiný blanket než v 1. pololetí (např. kopie).
3. V blanketu vysvědčení byly udělány nepřípustné změny u známkových objektů (změna pololetí, zrušení, vložení nových).

Řešení: Nasimulujeme tisk vysvědčení 1. pololetí. To znamená, že spustíme tisk vysvědčení za 1. pololetí, přičemž vypneme tiskárnu. Po skončení tisku (z Bakalářů) odmažeme tiskovou frontu. V novější verzi lze přímo v dialogu tisku vysvědčení zaškrtnout tlačítko simulace bez výstupu na tiskárnu.

Poznámka:
První dva sloupce objektů - názvy předmětů a známky za 1. pololetí (na přední straně vysvědčení) MUSÍ být "obarveny na modro" (tisknout v 1. pololetí). Nejsou-li, změníme pomocí nabídky skupina, období (pololetí).
V záložce Proškrtávání kolonek nastavíme Kolonky s názvy předmětů se budou proškrtávat ve 2. pololetí (viz. nápověda pod heslem Proškrtávání kolonek).
Provedeme simulaci tisku za 1. pololetí.

Klíčová slova

proškrtávání 2. pololetí opakovaný