ZN0182

Nevykazuje se znevýhodnění.

10/7/2016

Krátce

Po naimportování XML se v sestavě M3 nevykazuje žádné znevýhodnění, i když v minulých letech se vykazovalo správně. MŠMT změnilo od 1.9.2016 vykazování znevýhodnění a je potřeba jej doplnit.

Popis

Kromě zdravotního nebo sociálního znevýhodnění je třeba vložit záznam o školou přiznaném podpůrném opatření 1. stupně s platností po 1. 9. 2016:


Klíčová slova

zdravotní sociální znevýhodnění matrika nesouhlasí nevykazuje