ZN0120

"obory" na základní škole

10/1/2013

Krátce

Jak se vyplňuje „obor“ na základní škole.

Popis

Kódy oboru vzdělání pro základní vzdělávání stanoví NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Oboru "Základní škola" náleží obory:
79-01-C/001 - dobíhající soustava (ve školním roce 2008/09 3.-5. a 8.9. ročník)
79-01-C/01 - nová soustava, výuka podle  RVP a ŠVP (ve školním roce 2008/09 1.2. a 6.7. ročník).

KKOV speciálních škol:
79-01-B/001 - dobíhající obor vzdělání Pomocná škola
79-01-B/01 – Základní škola speciální


Tento údaj je součástí elektronického sběru dat, zadává se na kartě žáka.

Vyučované obory je třeba doplnit do číselníku pro položku ZAMERENI (obor) - stiskem Ctrl+O s kurzorem umístěným na tlačítku pro výběr oboru (např. zkratka: ŠVP, KKOV: 79-01-C/01, název oboru: Školní vzdělávací program).

Klíčová slova

obory KKOV základní speciální ZŠ