ZN0098

chybné počty žáků v tabulkách statistických výkazů M3, M8

10/7/2016

Krátce

Ve výkazu UIV M 3 (resp. M 8) neodpovídají počty žáků ve třídách, počty opakujících apod. 

Klíčová slova

M3 M8 M 8 M 3 jiné jiný nesouhlasí neodpovídají neodpovídá chybný chybné počet počty žáků statistických výkazy výkazech ÚIV UIV