ZN0091

doplnění hodnoty do číselníku (např. zdravotních pojišťoven)

9/11/2006

Krátce

Jak do číselníku (např. zdravotních pojišťoven) doplnit další.

Popis

Není-li číselník striktně definován nadřízeným orgánem (např. pro sběr dat), lze jej změnit po nastavení do odpovídající položky a současném stisku kláves Ctrl O.
Pak lze záznamy v číselníku editovat, rušit, přidávat nové (po stisku Ctrl N).

Klíčová slova

přidat doplnit doplnění hodnoty číselníku zdravotních pojišťovna pojišťoven pojišťovny VZP