ZN0059

tisk evidenčního znaku vysvědčení žáků (v prvním pololetí)

1/3/2007

Krátce

V prvním pololetí program netiskne evidenční znak vysvědčení (ZŠ). V kartě Parametry systému - mám vybráno generování čísel a přesto se na vysvědčení nikde neobjevuje.

Popis

Evidenční číslo se generuje a tiskne až ve druhém pololetí, a to pouze u žáků, kteří získali základní vzdělání (tj. zpravidla dokončili 9. ročník – mají hodnocení prospěl či prospěl s vyznamenáním).
Viz též:  Jak zapisovat a tisknout evidenční znak vysvědčení o získání základního (resp. základů) vzdělání.

Klíčová slova

tisk evidenčního číslo čísla znaku vysvědčení základního základů vzdělání