ZN0047

zápis evidenčního znaku vysvědčení o získání základního (resp. základů) vzdělání

1/15/2007

Krátce

Jak zapisovat a tisknout evidenční znak vysvědčení, doložku o získání základního (resp. základů) vzdělání, počet let splněné školní docházky.

Popis

Evidenční znak vysvědčení o získání základního (resp. základů) vzdělání lze v Bakalářích buď zadávat, nebo generovat. A to buď před tiskem, nebo během tisku vysvědčení (doporučujeme způsob během tisku).
V Parametrech systému Bakaláři – záložka údaje školy organizace se nastavuje způsob, zda znak zadávat ručně, nebo pro žáka generovat jednoznačný evidenční znak (v rámci školy) v některém z nabízených formátů (např.9B 2006001).
Není-li evidenční znak vyplněn před tiskem vysvědčení, bude (dle nastavení v Parametrech systému Bakaláři – záložka údaje školy organizace) generován nebo zadáván při tisku vysvědčení, současně bude jednotlivým žákům ukládán do dat (v kartě žáka na záložce matrika, současné vzdělání).
Chceme-li evidenční znak vysvědčení zadat předem, můžeme tak ručně učinit nejlépe v nabídce data, Změny osobních dat, Pohledy do matrik, automatické generování lze provést v nabídce Nástroj, Nadstavbové – vlastní programy.

 

Evidenční znak se generuje a tiskne ve druhém pololetí, a to pouze u žáků, kteří získali základní vzdělání (tj. zpravidla dokončili 9. ročník – mají hodnocení prospěl či prospěl s vyznamenáním). Nesouvisí přímo se splněním povinné školní docházky (opakující žáci splní v nižším ročníku).
 

Počet let splněné školní docházky se eviduje průběžně. Údaj lze opravit v kartě žáka na záložce Matrika, současné vzdělání (zkontrolujte též na záložce historie ve sloupci abs.let, zde je případně patrné, který ročník žák opakoval).
Na nižším stupni víceletého gymnázia je třeba uvést, že zde žák plní povinnou docházku, uvést počet splněných let na ZŠ a do absolvovaných let uvést jen léta na vlastní škole. Počet let splněné školní docházky se vypočte z těchto údajů.

Klíčová slova

tisknout evidenčního číslo čísla znaku závěrečného vysvědčení získání základního základů vzdělání povinná povinné školní docházka docházky