ZN0046

zápis evidenčního čísla vysvědčení o absolutoriu, diplomu, výučního listu, závěrečné zkoušky

5/25/2007

Krátce

Jak efektivně zapisovat evidenční číslo vysvědčení o absolutoriu, diplomu, výučního listu, závěrečné zkoušky – zejména vhodné pro SOU a VOŠ

Popis

Do protokolu, kam se tato evidenční čísla rovněž zapisují, připravíme pro jednotlivé žáky prázdné blankety (např. vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list).
Pro tisk vybereme odpovídající formulář, v dialogu tisku zvolíme tisk s výzvou a zaškrtneme tlačítko zapisovat evidenční číslo vysvědčení.
V průběhu tisku pak budeme u jednotlivých studentů vyzváni k zadání evidenčního čísla. Vyjmeme tedy vždy připravený blanket z protokolu, evidenční číslo z něj opíšeme do zobrazeného dialogu, pak tento blanket vložíme do tiskárny a po vytištění jej vrátíme zpět do protokolu.

Čísla se zapisují do položky CISLO_VYSV (v kartě žáka na záložce matrika, současné vzdělání).

Klíčová slova

tisknout evidenčního číslo čísla absolutoriu diplomu výučního listu závěrečná zkouška