ZN0028

názvy předmětů a známky na vysvědčení ve 2. pololetí

11/26/2005

Krátce

Při tisku vysvědčení ve 2. pololetí se tisknou chybně názvy předmětů či známky (při nastavení proškrtávání názvů ve 2. pololetí).

Popis

Provedeme test na tisku jednoho žáka. Cvičně vytiskneme vysvědčení za 1.pololetí, vzápětí za 2. pololetí (na běžný kancelářský papír). Budou-li nyní oba tisky v pořádku, znamená to, že jste použili na tisk vysvědčení ve 2. pololetí jiný formulář (třeba i kopii) než v 1. pololetí. Nebo došlo ke ztrátě souboru data\dbf\VYSV_1P.DBF. Nebo byl zásadně pozměněn blanket, který využíváte.

Řešení:
Nasimulujte tisk vysvědčení za 1. pololetí u všech žáků. To jest zvolte pro tisk vysvědčení formulář, který chcete použít na 2. pololetí, zvolte tisk za 1. pololetí, vypněte tiskárnu a zvolte tisk bez výzvy. Tiskové úlohy pak z fronty smažte. V novější verzi lze přímo v dialogu tisku vysvědčení zaškrtnout tlačítko simulace bez výstupu na tiskárnu.

Poznámka:
První dva sloupce objektů - názvy předmětů a známky za 1. pololetí (na přední straně vysvědčení) MUSÍ být "obarveny na modro" (tisknout v 1. pololetí). Nejsou-li, změníme pomocí nabídky skupina, období (pololetí).
V záložce Proškrtávání kolonek nastavíme Kolonky s názvy předmětů se budou proškrtávat ve 2. pololetí (viz. nápověda pod heslem Proškrtávání kolonek).
Provedeme simulaci tisku za 1. pololetí.

Klíčová slova

vysvědčení 2. pololetí název názvy předmětu předměty předmětů známka známky