ZN0130

uzávěrka průběžné klasifikace za první pololetí

11. 2. 2014

Krátce

Jak uzavřít průběžnou klasifikaci na konci prvního pololetí a připravit ji pro druhé pololetí. Jak pak zobrazit průběžné hodnocení žáka za první pololetí.

Popis

Po ukončení průběžné klasifikace prvního pololetí a přenosu výsledných známek do pololetní klasifikace je třeba provést uzavření průběžné klasifikace za první pololetí (ve Společném prostředí v nabídce správce, nový školní rok – uzávěrka pololetí). Součástí této procedury je archivace klasifikačních dat (do adresáře data/histprub) a vytvoření struktury pro průběžnou klasifikaci druhého pololetí.
V souvislosti s tím se v Parametrech systému Bakaláři přepne pololetí pro zápis průběžné klasifikaci na druhé (zpravidla ještě před 31. lednem).
Pro zápis pololetní klasifikace je naopak prozatím vhodné ponechat první pololetí, změnu na druhé pololetí nabídne program v průběhu března (doporučuje se tak učinit po doplnění převážné většiny pololetní klasifikace v prodloužených termínech).

Ve webové aplikaci je rodičům a žákům implicitně zobrazováno průběžné hodnocení aktuálního pololetí (do 31. ledna klasifikace prvního pololetí, od 1. února pak hodnocení spadající do druhého pololetí). Zobrazované pololetí lze přepnout, např. ještě před 31. lednem lze (po uzavření průběžné klasifikace prvního pololetí) nahlédnout do hodnocení zadaného už pro druhé pololetí.
Učitelé mohou do průběžné klasifikace za první pololetí nahlédnout (např. na kartě žáka, záložce průběžná použijeme tlačítko s tiskárnou a náhled do některé z připravených sestav).
Poznámka: Při uzávěrce průběžné klasifikace prvního pololetí lze zachovat pro druhé pololetí hlavičky sloupců s typem a váhou známek (přeje-li si převážná většina vyučujících, přičemž ostatní si mohou načíst prázdnou či jinou připravenou šablonu). Nebo lze naopak hlavičky sloupců vyčistit (s tím, že si je pak mohou z předchozího pololetí načíst jednotliví vyučující sami).

Klíčová slova

průběžná průběžnou klasifikace klasifikaci uzavřít uzávěrka pololetí