ZN0118

školní vzdělávací program

2. 10. 2013

Krátce

Kde se zadává školní vzdělávací program pro třídy (resp. části tříd dle oboru) případně pro jednotlivé žáky.

Popis

Školní vzdělávací programy se zadávají v „Parametrech systému Bakaláři“ na záložce „Údaje školy – organizace“.


V případě, že se celá třída vyučuje podle jednoho vzdělávacího programu, lze tento přidělit třídě (ve „Společném prostředí“, v nabídce „Datové soubory“, „Třídy“).
Správnost údajů zkontrolujte též v historii tříd (zejména při opožděném zadání v průběhu školního roku).

U víceoborových tříd (s různými vzdělávacími programy v těchto oborech) je vhodné jednotlivé vzdělávací programy přiřadit k oborům studia.

Obory studia se definují v „Parametrech systému Bakaláři“ na záložce „Údaje školy – organizace“ (důležité je zejména vyplnění sloupců KKOV, název, jazyk, kód).
Obory se pak přiřazují jednotlivým žákům na „Kartě žáka“ (zde lze číselník oborů rovněž editovat po stisku Ctrl O). Správnost údajů o oboru studia zkontrolujte též v historii žáka.
(obory na ZŠ viz: http://www.bakalari.cz/ZN0120)

Má-li některý žák odlišný vzdělávací program od zbytku třídy, zadání ŠVP provedeme na vložením odpovídajícího záznamu „Kartě žáka“, záložce „Matrika“ - „Specifické údaje-záznamy“.

Klíčová slova

školní vzdělávací