ZN0090

co má obsahovat položka část školy

1. 10. 2010

Krátce

Jakou hodnotu má obsahovat položka část školy, která se nově objevila ve výkazech ze školních matrik?

Popis

Tato položka byla do Bakalářů zavedena na základě požadavku z ÚIV. Po sloučení více částí  školy pod jedno IZO (např. SOU a SOŠ) by ve výkazech chyběla informace, ke které části školy žák přísluší.
Pokud škola nemá více částí, v položce část má být hodnota 01.
Potřebuje-li škola své části rozlišovat, stanoví další hodnoty 02,03 atd. (správné vyplnění položky pro konkrétní části školy doporučujeme konzultovat na ÚIV).

Klíčová slova

část jednotky jednotka školy UIV ÚIV